També pot utilitzar si ho desitja, el model normalitzat de Reclamacions. L’escrit de queja/reclamación podrà vosté presentar-ho en el Registre General d’Entrada siti en El Carrer de la Sang, en el Registre de la C/ Amadeo de Savoia, o en qualsevol dels Registres de les Juntes de Districte, així com pels mitjans que establix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

También puede utilizar si lo desea, el modelo normalizado de Reclamaciones. El escrito de queja/reclamación podrá usted presentarlo en el Registro General de Entrada sito en la Calle de la Sangre, en el Registro de la C/ Amadeo de Saboya, o en cualquiera de los Registros de las Juntas de Distrito, así como por los medios que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 02/10/2015)

JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
C/ Francisco Cubells, 58
Telefono: 96.352.54.78   Fax: 96.367.27.48
De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Queixes i Reclamacions AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Anuncios